“Vi fick med oss så många bra och viktiga synpunkter”

Den 7 december 2022 höll NOD och Migrationsverket ett samråd med civilsamhället om hur utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden kan underlättas. 

Sara Knutsson, samordnare för Migrationsverkets jämställdhetsintegrering, var med och arrangerade samrådet. I den här intervjun berättar hon om varför samrådet genomfördes och vad hon tar med sig från det.

Sara Knutsson (1)

Migrationsverket har, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Socialstyrelsen, i uppdrag att gemensamt utarbeta en handlingsplan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Migrationsverkets roll i uppdraget är att tillföra kunskap om målgruppen för att ge en så heltäckande bild som möjligt av vilka behov som bör tillgodoses.

Sara Knutsson är ansvarig för samordningen av Migrationsverkets bidrag till uppdraget och kontaktade NOD för att arrangera ett samråd med civilsamhället i frågan. 

– Vi tog initiativ till samrådet för att få mer kunskap och förståelse för målgruppens behov och om vad vi kan göra inom ramen för vårt uppdrag för att underlätta kvinnors arbetsmarknadsetablering, berättar hon. 

I samrådet, som ägde rum den 7 december, deltog ett 20-tal organisationer som direkt eller indirekt kommer i kontakt med målgruppen utrikes födda kvinnor genom sina verksamheter. 

 
Varför var det viktigt för er att involvera civilsamhället i arbetet?

– Det var ett sätt för oss att få ett annat perspektiv på vår verksamhet och att få kunskap om och förståelse för våra sökandes upplevelser, erfarenheter och behov. Det är viktigt för oss i vårt arbete överlag, inte bara i just det här uppdraget. Nu fick vi möjlighet att tillsammans med NOD testa den här metoden.  

Vad tar du framför allt med dig av samrådet?

– Vi fick med oss så många bra och viktiga synpunkter! Framför allt tar jag med mig hur viktigt det är att tidigt nå ut med information till alla våra sökande om möjligheten att ta kontakt med organisationer i civilsamhället. Och vikten av att fortsätta vår samverkan med civilsamhället. 

Vad händer nu? 

– Vi kommer att ta med oss medskicken från samrådet in i det fortsatta arbetet för att se vad vi kan omhänderta och hur.

 

Dokumentationen från samrådet, som även kommer delas med övriga myndigheter i uppdraget, finns att läsa här.