NOD:s nyhetsbrev (februari)

Månadens nyhetsbrev innehåller bland annat information om ett kommande seminarium om omvärldsbevakning och en lägesbild om den ideella kultursektorns utmaningar under pandemin. Prenumerera på nyhetsbrevet här.

nyhetsbrevslogga-1-e1607414076939
Seminarium 11/3: Praktisk omvärldsbevakning- hur göra och till vilken nytta?

Vilka metoder för omvärldsbevakning är särskilt användbara under en pandemi? Och hur gör den insamlade informationen mest nytta?

NOD bjuder in till ett seminarium om arbetssätt och format som både civilsamhället och offentliga aktörer haft nytta av i sitt arbete.

Utgångspunkten är NOD:s uppdrag under pandemin, där det bland annat står att ”NOD bistår med en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället”.

Panelen: Carl-Johan Friman, Regeringskansliet, Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU och Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Välkomna till ett samtal om civilsamhällets och det offentligas roller i en omvärldsbevakning som blivit mer komplex. Se här för mer info eller gå direkt till sidan för anmälan.

 

Lägesbild om den ideella kulturen

I linje med NOD:s uppdrag i att ge en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället tar kansliet fram olika kartläggningar och lägesbilder.

Den lägesbild som NOD tog fram i januari beskriver de utmaningar som den ideella kultursektorn har mött.

Lägesbilden finns att läsa i en kortare version på NOD:s webbplats. Där finns också möjligheten att ladda hem den längre versionen av lägesbilden.

 

Nya NOD möter-intervjuer

NOD fortsätter att samtala med intressanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.

Hittills har över tjugo artiklar publicerats på NOD:s hemsida, där bland annat Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, nyligen intervjuades om ett utmanande pandemiår och hur arbetet fortsätter under 2021.

Dessutom berättar Scouternas generalsekreterare Anna-Karin Hennig om ett pandemiår som har präglats av innovativa lösningar – och en återgång till Scouternas grundidéer.

 

Årsrapport från följeforskningen

Sedan 2019 bedrivs följeforskning på NOD i syfte att belysa hur strukturen bidrar till mervärden genom innovativ samverkan. Forskningen undersöker också hur NOD tillvaratar tidigare kunskaper och löpande erfarenheter.

Följeforskningen innebär att forskare från Luleå tekniska universitet och Stockholms universitet följer NOD:s insatser och bidrar till kunskapsbaserad reflektion i planeringen, genomförandet och uppföljningen.

Nu har följeforskningens resultat från NOD:s gångna verksamhetsår sammanställts i en rapport, som finns att läsa på NOD:s webbplats. Där finns det också en intervju publicerad med en av forskarna, Malin Lindberg.

 

Tillgänglighetsanpassad webb

I ett led att utveckla en än mer inkluderande mötesplats har NOD i samarbete med webbutvecklarna Strollo & Co och WebSearch justerat utseendet på hemsidan.Bland de konkreta förändringarna återfinns att färgsättningen är något ändrad, samt att webbplatsen är mer lättnavigerad för individer som använder hjälpmedel vid informationssökning på webben.

 

Anmälan till utbildningen ”Civila samhället i samhället” öppen

Nu går det att anmäla sig till utbildningen Civila samhället i samhället, som är ett sätt att få fördjupad kunskap om civilsamhället. Kursen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF. Under utbildningen möter du forskare, experter och praktiker från både offentlig och idéburen sektor. Läs mer och anmäl dig senast 2 april 2021 här.