Seminarium 11/3: Praktisk omvärldsbevakning under pandemikrisen – hur göra och till vilken nytta?

Vilka metoder för omvärldsbevakning är särskilt användbara under en pandemi? Och hur gör den insamlade informationen mest nytta? NOD bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om arbetssätt och format som både civilsamhället och offentliga aktörer haft nytta av i sitt arbete. Utgångspunkten är NOD:s arbete under pandemin.

nyhetsbildpodd

Viktiga nyheter och förfrågningar om intervjuer och möten fyller mailinkorgarna i snabb takt. Beslutsfattande, analyser och strategier kräver informationsflöden av god kvalitet. Förutsättningar för att lyckas är tillgång på information och kompetens för att snabbt kunna värdera, sortera och foga samman stora mängder av information till lätthanterliga data.

Under rådande pandemi har behovet av att förstå omvärlden och den påverkan som krisen utsätter olika aktörer för förstärkts. Civilsamhället är inget undantag. Den utgör en sektor som är van att formulera sig, sina mål och behov – men som nu blivit mer av en kunskapskälla. Civilsamhället är en efterfrågad resurs med en bred uppsättning aktörer vars situation, kompetens, analyser och verksamhet hamnat i fokus och efterfrågas av inte minst det offentliga. Informationsflödet har under pandemin accelererat – men vilka processer ingår i detta flöde?

Hur omvärldsbevakar man i en pandemi? Är det värt mödan att formulera sig i intervjuer och enkäter när andra ställer frågan om utmaningar? Vem tar hand om informationen och vad händer med resultatet hos mottagaren?

Välkomna till ett samtal om civilsamhällets och det offentligas roller i en omvärldsbevakning som blivit mer komplex, med utgångspunkt från NOD:s uppdrag under pandemin där det bland annat står att ”NOD bistår med en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället”.

Panelen
Carl-Johan Friman, Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU
Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige

Samtliga i panelen ingår i NOD:s styrgrupp, och ger under seminariet sina perspektiv på behovet av information i en kris.

Praktiskt
Tid och datum: 8.30–9.20, 11 mars 2021
Länk till Zoom: Sänds till alla deltagare dagen före seminariet
Anmälan: Sker via denna länk (Obs, sista anmälningsdag 1 mars)