NOD:s nyhetsbrev (mars)

Månadens nyhetsbrev innehåller bland annat information om ett kommande seminarium om den ideella kultursektorns utmaningar och framtid. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

nyhetsbrevslogga-1-e1607414076939
Seminarium: Ideell kultur – dags för omstart, men vad krävs?

Den 23 mars arrangerar NOD och ABF Stockholm ett seminarium utifrån lägesbilden ”Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin”.

Den ideella kultursektorn står inför fortsatt stora utmaningar till följd av pandemin. För den del av civilsamhället som mer än de flesta andra är beroende av fysiska sammankomster har den ideella kultursektorns stått inför prövningar. Med en rad innovationer och viktiga insatser står dock sektorn redo att möta en fortsatt osäker framtid.

Varmt välkomna att delta vid ett seminarium om vad som krävs för att den ideella kultursektorn ska kunna starta om och på sikt växa!

Vid seminariet medverkar författaren till lägesbilden, Veronika Sandmon, och Anna Rydborg, ordförande Ax – Kulturorganisationer i samverkan. Ingen föranmälan krävs och seminariet är kostnadsfritt. Samtalet kommer att sändas live via Facebook här och publiceras i efterhand. För mer information, besök NOD:s webbplats.

 

”Genom NOD:s struktur kan vi bidra till ett ökat och väl avvägt deltagande mellan det offentliga och civilsamhället”

I en personlig krönika beskriver projektledaren Jeremija Isaković hur NOD utvecklar sitt arbete med den reviderade ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”. Är du intresserad av att beställa fysiska exemplar av koden? Kontakta kansliet!

 

Nya NOD möter-intervjuer

NOD fortsätter att samtala med intressanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.

Hittills har över trettio artiklar publicerats på NOD:s hemsida, där bland annat Per Hasselberg, verksamhetsledare på Konstfrämjandet nyligen intervjuades om att pandemin både innebar svåra utmaningar, men också ett mer tillgängligt kulturutbud.

Dessutom berättar Malin Svanberg, handläggare på SKR och programledare för Demokratiresan, om en ambitiös podd som vill skapa ett gemensamt lärande och en bred reflektion kring demokratibegreppet.

 

Om NOD:s omställning i Socialmedicinsk tidskrift

Hur har NOD:s omställning under pandemin sett ut? Och vad säger det om innovativ samverkan?

I en ny forskningsartikel, publicerad i Socialmedicinsk tidskrift, besvarar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, och Niklas Hill, doktorand vid Stockholms universitet, dessa och andra frågor om NOD:s funktion och förändring under ett turbulent år.

Läs hela artikeln här!

 

MUCF: Utlysning av forskningsmedel för studier av det civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället.

Drygt tre miljoner kronor kommer att delas ut. Projekttiden kan vara ett eller två år. Sista ansökningsdag är den 16 maj 2021.

För information, besök MUCF:s webbplats.