”Genom NOD:s struktur kan vi bidra till ett ökat och väl avvägt deltagande mellan det offentliga och civilsamhället”

I en personlig krönika beskriver projektledaren Jeremija Isaković hur NOD utvecklar sitt arbete med den reviderade ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”.

windowlight004