Ideell kultur – dags för omstart, men vad krävs?

Den 23 mars arrangerar NOD och ABF Stockholm ett seminarium utifrån lägesbilden ”Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin”. Varmt välkomna att delta vid ett seminarium om vad som krävs för att den ideella kultursektorn ska kunna starta om och på sikt växa.

150057271_3714701085279111_1715880633396242994_o

Den ideella kultursektorn står inför fortsatt stora utmaningar till följd av pandemin. För den del av civilsamhället som mer än de flesta andra är beroende av fysiska sammankomster och mötet med publiken har den ideella kultursektorns stått inför allvarliga prövningar. Med en rad innovationer och ovärderliga insatser står dock sektorn redo att möta en fortsatt osäker framtid.

Tidigare i år författade Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och civilsamhället (NOD)* en lägesbild, för att ge en ögonblicksbild över kulturens specifika situation och behov på både kort och lång sikt. Med svar från 25 organisationer har NOD sammanställt en aktuell lägesbild i rapportform över de specifika frågeställningar som är mest brännande för den ideella kultursektorn just nu.

Vilka behov har uppstått bland ideella kulturorganisationer till följd av coronarestriktionerna? Vad innebär det minskade engagemanget på lång sikt? Vad har detta för påverkan på demokratin? Och inte minst: vad krävs för att den ideella kultursektorn ska kunna starta om och på sikt växa?

Välkomna till ett seminarium med utgångspunkt från NOD:s lägesbild ”Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin”, som beskriver en ideell kultursektor som har arbetat i motvind men ser framåt.

Medverkande:
Anna Rydborg
, Ordförande Ax – Kulturorganisationer i samverkan och representant för Ideell Kulturallians i NOD:s styrgrupp
Veronika Sandmon, Kommunikatör på NOD och författare till lägesbilden ”Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin”

Samtalsledare: Karin Neuhaus, kanslichef, NOD

Tid och datum: 18.00-19.00, 23 mars 2021

Ingen registrering krävs. Samtalet kan antingen ses live på ABF Stockholms Facebooksida eller efteråt via denna Youtube-kanal.