Nyhetsbrev (februari)

Månadens nyhetsbrev innehåller bland annat information om gångna aktiviteter och en årsrapport från följeforskningen om NOD. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NOD (1)

Årsrapport från följeforskningen – Från innovativitet till hållbarhet

Den följeforskning som bedrivs av forskare från universitet i Luleå och Stockholm ger inte bara lärdomar om verksamheten i NOD. Även offentliga, ideella och privata aktörer med samhällsutvecklande frågor på bordet kan ha nytta av erfarenheterna som lyfts fram i årsrapporten.

”Lärdomarna från NOD:s verksamhet spänner över en rad högaktuella områden, såsom klimatpolitik, segregation, digitalisering och pandemihantering” menar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och författare till årsrapporten.

Hela rapporten och en intervju med Lindberg om slutsatserna från 2021 finns att läsa här.

 

Intervju om samrådsserie med Agenda 2030-fokus

Civilsamhället är en viktig del i att bidra till måluppfyllelsen i Agenda 2030, även om regeringarna bär det yttersta ansvaret för genomförandet. Ett sätt för Sverige att kunna nå målen är att bättre samverka med ideella aktörer. Det har bland annat gjorts genom tre samråd som har arrangerats av NOD och Miljödepartementet.

NOD har talat med kansliråden Cristina Mattson Lundberg (till höger på bilden) och Julia Hector som arbetar på funktionen för den nationella samordningen av Agenda 2030 för att veta mer om hur vad samråden har lett till och vilket civilsamhällets unika bidrag till måluppfyllelsen är.

 

Uppdateringar i kunskapsbanken

Med hjälp av kunskapsbanken på NOD:s webbplats förklaras centrala begrepp inom olika politik- och påverkansområden. Syftet är att tillgängliggöra kunskap så att det blir lättare att förstå begrepp, sammanhang och strukturer.

Nu har kunskapsbanken uppdaterats med ny information, som rör regeringens politik för det civila samhället. Läs den här!

 

Seminarium om Konferensen om Europas framtid

Den 3 februari arrangeras ett seminarium där de svenska ledamöterna i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, välkomnar allmänheten till ett samtal om den pågående konferensen om Europas framtid. Seminariet ämnar belysa aktuella diskussioner i framtidskonferensen samt att ge tillfälle till diskussion mellan deltagarna om vilken betydelse konferensen har för EU och Sverige.
 
Panelen består av Hans Dahlgren (EU-minister), Sam Hägglund (EESK-ledamot Generalsekreterare, EFBWW),  Ariane Rodert (EESK-ledamot, Biträdande avdelningschef, Svenska kyrkan), Benny Johansson (EESK-ledamot, ordförande, Saco Senat) och Stefan Back (EESK-ledamot, Chef, EU-frågor och hållbara transporter, Transportföretagen)

Seminariet arrangeras av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och EU-kommissionen i Sverige. Läs mer om seminariet här.