Uppdateringar i kunskapsbanken

Med hjälp av kunskapsbanken på NOD:s webbplats förklaras centrala begrepp inom olika politik- och påverkansområden. Syftet är att tillgängliggöra kunskap så att det blir lättare att förstå begrepp, sammanhang och strukturer. Nu har kunskapsbanken uppdaterats med ny information, som rör regeringens politik för det civila samhället.

NOD KUNSKAPSBANK

De nya uppdateringarna i kunskapsbanken är samlade under rubriken Regeringens politik för det civila samhället. Där finns både information om regeringens egna insatser, men också samverkansformer inom olika sakpolitiska områden där offentliga och ideella aktörer möts.

För att läsa mer bland artiklarna i banken, klicka här. Sidan uppdateras löpande utifrån de områden som NOD verkar inom.