Uppdateringar i kunskapsbanken

Med hjälp av kunskapsbanken på NOD:s webbplats förklaras centrala begrepp inom olika politik- och påverkansområden. Syftet är att tillgängliggöra kunskap så att det blir lättare att förstå begrepp, sammanhang och strukturer. Nu har kunskapsbanken uppdaterats med ny information, som rör regeringens politik för det civila samhället.

NOD KUNSKAPSBANK