”Civilsamhället har en nyckelroll eftersom deras expertis sträcker sig över så många för agendan relevanta områden”

Det är varje lands regering som är ytterst ansvarig för genomförandet av Agenda 2030. Samtidigt är civilsamhället en viktig del i att bidra till måluppfyllelsen. Ett sätt för Sverige att kunna nå målen är att bättre samverka med ideella aktörer. Det har bland annat gjorts genom tre samråd som har arrangerats av NOD och Miljödepartementet. NOD har talat med kansliråden Cristina Mattson Lundberg (till höger på bilden) och Julia Hector som arbetar på funktionen för den nationella samordningen av Agenda 2030 för att veta mer om hur vad samråden har lett till och vilket civilsamhällets unika bidrag till måluppfyllelsen är.

bra bildformat för nod möter agenda