Nyhetsbrev (april)

Månadens nyhetsbrev informerar bland annat om en ny lägesbild om civilsamhällets insatser för Ukraina. Lägesbilden är framtagen inom ramen för den uppgift NOD:s kansli har fått från styrgruppen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NOD (1)