Nyhetsbrev (april)

Månadens nyhetsbrev informerar bland annat om en ny lägesbild om civilsamhällets insatser för Ukraina. Lägesbilden är framtagen inom ramen för den uppgift NOD:s kansli har fått från styrgruppen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NOD (1)

Lägesbild: Civilsamhällets insatser för Ukraina

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

På NOD:s webbplats kan du läsa den första lägesbilden, som fokuserar på civilsamhällets och offentliga aktörers inledande arbete till följd av krisen.

För regeringens pressmeddelande där arbetet med NOD:s lägesbilder också nämns, se här.

 

Eventserie: Att stärka demokratin i en digital tid

Under maj 2022 arrangerar NOD i samarbete med Internetstiftelsen och en rad andra aktörer en serie föreläsningar och paneldiskussioner kring olika teman av särskild vikt för demokratin i en digital tid.

Serien består av tre event med teman som det demokratiska samtalet på sociala medier samt diskussioner om ansvar för innehåll, krav på reglering och plattformarnas moderering. Samtliga event är kostnadsfria och sker digitalt. De tre eventen finner du nedan:
 

För mer information om eventen, klicka på rubrikerna ovan.

 

Forumkonferensen den 24 maj

Forumkonferensen 2022 är en nationell konferens med lokala och regionala perspektiv och en plattform för dialog mellan offentlig sektor och civilsamhället. Den 24 maj anordnas konferensen digitalt, under temat, digital dialog och samverkan.

Forumkonferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samarbete med NOD.  För mer information om Forumkonferensen och anmälan, se här.

 

Lägesbild om moms- och skattefrågor från civilsamhällets perspektiv

Moms- och skattefrågor har under lång tid tagits upp som ett område där det finns utvecklingsmöjligheter för att bättre anpassa regler efter civilsamhällets behov och verklighet. Vilka är utmaningarna? Och hur ser förslagen framåt ut?

Det är några av de frågor som behandlas i NOD:s lägesbild, baserad på underlag från ett stort antal ideella organisationer. Läs hela lägesbilden via denna länk.