Lägesbild om civilsamhällets insatser för Ukraina

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nedan kan du läsa den första lägesbilden från NOD, som fokuserar på civilsamhällets och offentliga aktörers inledande arbete till följd av krisen.

lägesbilder ukraina