Lägesbild: Moms- och skattefrågor – Civilsamhällets perspektiv

Moms- och skattefrågor har under lång tid tagits upp som ett område där det finns utvecklingsmöjligheter för att bättre anpassa regler efter civilsamhällets behov och verklighet. Vilka är utmaningarna? Och hur ser förslagen framåt ut? Det är några av de frågor som behandlas i NOD:s nya lägesbild, baserad på underlag från ett stort antal ideella organisationer.

lagesbild_moms (1)