Lägesbild: Moms- och skattefrågor – Civilsamhällets perspektiv

Moms- och skattefrågor har under lång tid tagits upp som ett område där det finns utvecklingsmöjligheter för att bättre anpassa regler efter civilsamhällets behov och verklighet. Vilka är utmaningarna? Och hur ser förslagen framåt ut? Det är några av de frågor som behandlas i NOD:s nya lägesbild, baserad på underlag från ett stort antal ideella organisationer.

lagesbild_moms (1)

Lägesbilder är en av NOD:s skriftliga produkter, vilka utgår från ett specifikt tema, aktuellt ämne eller en frågeställning. I den senaste lägesbilden behandlas frågan om moms- och skatteregler för civilsamhället, ett område som länge har engagerat ideella aktörer.

Resultatet är en lägesbild baserad på synpunkter, exempel och förslag från 27 olika organisationer inom civilsamhället. Där behandlas exempelvis frågor rörande den så kallade internmomsen, andra regler som skapar merkostnader och vilka konsekvenser detta får bland civilsamhällets aktörer.

Texten behandlar också vikten av tydliga regler och en fungerande dialog med offentliga aktörer då delar av regelverket kring moms och skatter uppfattas som komplicerat.

Lägesbilden presenterar även slutsatser och förslag, där vikten av en god samverkan och dialog mellan offentliga och ideella aktörer särskilt betonas. Detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för civilsamhället att verka, samtidigt som regelverket också följs.

För att läsa hela lägesbilden, klicka här. För frågor om lägesbildens innehåll, maila info@nodsverige.se.