Nyhetsbrev (april)

I april månads nyhetsbrev informerar NOD om två insatser vi gjort för att uppmärksamma civilsamhällets brottsförebyggande arbete, en nysläppt kartläggning av svenska samverkansforum och om kyrkornas migrationsdagar som arrangeras nästa vecka. 

skarmavbild-2023-12-21-kl-172507

Kartläggningen ger en överblick över hur samspelet mellan myndigheter och civilsamhället ser ut i praktiken.

Anders Lindell, kanslichef NOD