NOD:s nyhetsbrev (oktober)

Det senaste nyhetsbrevet bjuder bland annat på information om ett kommande seminarium om demokratiska verktyg och en ny organisation som har anslutit sig till NOD. Vill du få nyheter direkt i din mailinkorg? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NYHETSBREVSLOGGA
Frukost med demokratisamtal – Europeiska verktyg för att fördjupa demokratin (22 oktober)

Den 22 oktober bjuder NOD in till ett seminarium som belyser det europeiska civilsamhällets viktiga demokratiska bidrag och visar på verktyg som kan användas för att vitalisera och fördjupa dialogen mellan samhällets olika sektorer.

Vid seminariet kommer Mårten Ehnberg, Sveriges ambassadör vid Europarådet och tillika ordförande i rapportörsgruppen för demokratifrågor (GR-DEM), bland annat att berätta om hur regeringens demokratisatsning genomförs i Europarådets dagliga arbete.

Varmt välkomna att duka fram kaffe och smörgås, för att sedan ta del av ett viktigt samtal om framtidens demokratiska utveckling.

Praktiskt
Tid och datum: 8.30–9.30,
22 oktober 2020
Länk till Zoom: Sänds till alla deltagare dagen före seminariet
Anmälan: Sker via denna länk, senast den 20 oktober.

Nya NOD möter-intervjuer

NOD fortsätter att samtala med intressanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset, nu med fokus på kommande verksamheter under hösten och vintern.

Hittills har över tjugo artiklar publicerats på NOD:s hemsida, där bland annat företrädare för Folkets Hus och Parker och Bygdegårdarnas Riksförbund har intervjuats den senaste månaden.

NSPH ny organisation i NOD

Nyligen anslöt sig NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) till NOD. Ann-Kristin Sandberg, ordförande för NSPH, ser fram emot erfarenhetsutbytet med andra organisationer i NOD och att representera en organisation som bland annat når några av de mest utsatta i samhället.

”Vi är vana att samarbeta med andra organisationer och ser fram emot att få ännu en arena där vi kan bidra till att stärka civilsamhällets roll i arbetet för ett gott samhälle för alla”, kommenterar Ann-Kristin Sandberg.

För att läsa en intervju med Ann-Kristin Sandberg om NSPH:s förväntningar på det fortsatta arbetet, se NOD:s hemsida.

 
Röster om budgeten

Den 21 september presenterade regeringen sin budgetproposition för 2021, som bland annat innehöll förslag om ökade stöd till allmänna samlingslokaler och barn- och ungdomsorganisationer. Sedan tidigare har regeringen aviserat liknande satsningar på civilsamhället i en extra ändringsbudget.

NOD har sammanställt kommentarer från ideella aktörer om vad stöden innebär.

 

Uppstartskonferens för Sveriges Agenda 2030-aktörer

Den 3 november bjuder den nationella samordnaren för Agenda 2030 in till uppstartskonferensen Nu gör vi!

Temat för konferensen, som arrangeras digitalt, är ”Decade of Action and Delivery”. Konferensen riktar sig bland annat till offentliga och ideella aktörer, med syftet att mötas kring frågor om hur Agenda 2030 ska genomföras.

För vidare information om arrangemanget, läs här.