Röster om budgeten

Idag presenterar regeringen sin budgetproposition för 2021, som bland annat innehåller förslag om ökade stöd till allmänna samlingslokaler och barn- och ungdomsorganisationer. Sedan tidigare har regeringen aviserat liknande satsningar på civilsamhället i en extra ändringsbudget. NOD har sammanställt kommentarer från ideella aktörer om vad stöden innebär.

budgetbild1