NOD:s nyhetsbrev (april)

Nytt uppdrag, nya satsningar och tips inför det digitala årsmötet. NOD:s nyhetsbrev fokuserar på hanteringen av coronakrisens effekter.

1Primär. NOD_logovitbakgrund

NOD en resurs för regeringens och civilsamhällets samverkan under coronakrisen

I slutet av mars fattades ett beslut i NOD:s styrgrupp om att ställa strukturens resurser till förfogande för civilsamhället och regeringen i hanteringen av det nya coronaviruset.

Det betyder i korthet att NOD ger en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

Läs mer om uppdraget här, med kommentarer från Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Hannah Kroksson, ordförande i NOD.

 

NOD:s kortrapporter

I linje med NOD:s uppdrag i att ge en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället tar kansliet fram en veckorapport. Dessa finns både i en längre och kortare version.

Kortrapporterna ger en bild av några av de vanligaste frågorna som diskuteras i civilsamhället. I veckans kortrapport återfinns bland annat en riskmatris över civilsamhällets aktuella och framtida utmaningar till följd av coronapandemin.

För att läsa alla veckorapporter, se NOD:s hemsida.

 

NOD möter ställer tillfälligt om

Samtalsserien NOD möter går från att anordna fysiska träffar till att samtala med intressanta aktörer i civilsamhället och det offentliga om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.

Hittills har sex intervjuer publicerats på NOD:s hemsida, där bland annat företrädare för Arbetarnas Bildningsförbund berättat om satsningen ”Mötesakuten” och Volontärbyrån har kommenterat det ökade antalet ideella krafter.

Läs hela serien, som uppdateras kontinuerligt, här!

 

Nytt uppdrag till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset. Informationen som ska spridas rör till exempel statens generella stödinsatser med anledning av coronavirusets verkan på civilsamhället.

MUCF kommer också att informera om frågor rörande bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, samt tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

 

Sex tips inför det digitala årsmötet!

Många organisationer planerar nu att genomföra sina årsmöten digitalt. NOD tog kontakt med den erfarna mötesordföranden Sofia Karlsson som listade sex viktiga saker att tänka på inför det digitala årsmötet.
Läs hela listan här!

 

Vill du prenumerera på NOD:s nyhetsbrev? Klicka här.