NOD:s nyhetsbrev (april)

Månadens nyhetsbrev bjuder bland annat på dokumentation från två seminarier som nyligen har genomförts – om praktisk omvärldsbevakning samt den ideella kultursektorns utmaningar. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

nyhetsbrevslogga-1-e1607414076939

Se seminariet ”Ideell kultur – dags för omstart, men vad krävs?”

Den 23 mars arrangerade NOD och ABF Stockholm ett samtal utifrån lägesbilden ”Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin”. Samtalet fokuserade på vad som krävs för att den ideella kultursektorn ska kunna starta om och på sikt växa. Nu kan du se samtalet i efterhand här.

I panelen medverkade Anna Rydborg, ordförande Ax – Kulturorganisationer i samverkan och representant för Ideell kulturallians i NOD:s styrgrupp. I samtalet deltog även Veronika Sandmon, kommunikatör på NOD. Samtalet leddes av Karin Neuhaus, kanslichef på NOD.

”Ni har utmaningarna och vi formerna och mötesplatserna för att skapa god samverkan”

Mattis Ekestaf är projektledare på NOD. I en personlig krönika reflekterar hon över NOD:s utvecklade arbetssätt under pandemin och sin egen förändrade roll, som nu innebär mer arbete med dialoger och samråd

Ny NOD möter-intervju

NOD fortsätter att samtala med intressanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.

Hittills har över trettio artiklar publicerats på NOD:s hemsida. I den senaste intervjun beskriver Anna Rydborg, vice ordförande för Ideell kulturallians, bland annat att den ideella kultursektorn är en garant för att ge ett brett utbud av kulturaktiviteter i hela landet.

Referat: Praktisk omvärldsbevakning under pandemikrisen

Under NOD:s seminarium ”Praktisk omvärldsbevakning” i mars bjöds representanter från både civilsamhället och regeringen in för att samtala om vikten av omvärldsbevakning, hur den har påverkats av krisen samt vilka lärdomar som kan dras från ett annorlunda år.

Medverkade gjorde Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Carl-Johan Friman, tjänsteperson på Kulturdepartementet, samt Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige. Nu kan du läsa ett referat från seminariet här.

Nytt civilsamhällsnätverk för Nordens hållbarhetsvision ”Vår vision 2030”

Nordiska ministerrådet upprättar nu ett nordiskt civilsamhällesnätverk med ambitionen att stärka samarbetet över gränserna i Norden. Målet är att organisationernas röster ska höras och att de ska bidra med idéer till arbetet med Vision 2030.

Samtliga organisationer i civilsamhället inom området hållbarhet i Norden är inbjudna att medverka.

Ansökningsprocessen varar fram till den 5 maj 2021. För att få mer information, se här!