Referat: Praktisk omvärldsbevakning under pandemikrisen

Under NOD:s seminarium Praktisk omvärldsbevakning under pandemikrisen bjöds representanter från både civilsamhället och regeringen in för att prata om vikten av omvärldsbevakning, hur den påverkats av krisen samt vilka lärdomar som kan dras från ett annorlunda år.

asfasf