Se seminariet ”Ideell kultur – dags för omstart, men vad krävs?”

Den 23 mars arrangerade NOD och ABF Stockholm ett samtal utifrån lägesbilden ”Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin”. Nu kan du se samtalet i efterhand!

Skärmklipp

Samtalet fokuserade på vad som krävs för att den ideella kultursektorn ska kunna starta om och på sikt växa. En av frågorna som berördes var vilka behov som har uppstått bland ideella kulturorganisationer till följd av coronarestriktionerna. Dessutom behandlades frågor rörande vad det minskade engagemanget innebär på lång sikt.

I panelen medverkade Anna Rydborg, ordförande Ax – Kulturorganisationer i samverkan och representant för Ideell Kulturallians i NOD:s styrgrupp. I samtalet deltog även Veronika Sandmon, kommunikatör på NOD och författare till lägesbilden ”Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin”.  Samtalet leddes av Karin Neuhaus, kanslichef på NOD.