”Unga behöver känna att de redan är delaktiga i samhällets kamp mot pandemin och en del av lösningen”

Sveriges gymnasieungdomar har ställts inför stora utmaningar under den pågående pandemin. På Sveriges Elevkårer har det, trots utmaningarna, noterats en vilja och ett ansvarstagande hos gruppen för att förhindra smittspridningen. NOD möter Sveriges Elevkårers ordförande Ebba Kock, för att diskutera gymnasieungdomars situation och hur de på bästa sätt kan inkluderas för att bli en del av lösningen på pandemin.

Ebba_Kock