Nyhetsbrev (maj)

Månadens nyhetsbrev informerar bland annat om en ny lägesbild som behandlar civilsamhällets lärdomar från flyktingsituationen 2015 samt risken för trafficking av människor på flykt från Ukraina. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NOD (1)

Lägesbild: Civilsamhällets lärdomar från 2015

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Här kan du läsa den andra lägesbilden från NOD. Lägesbilden inleds med en översiktlig tillbakablick på civilsamhällets insatser i flyktingmottagandet 2015, för att sedan identifiera ett antal områden där dessa erfarenheter inneburit att arbetssätten och metoderna utvecklats.

Därefter följer ett översiktligt avsnitt om risken för att människor som flyr Ukraina utsätts för människohandel och hur civilsamhället verkar i den frågan.

Forumkonferensen 24 maj

Forumkonferensen 2022 är en nationell konferens med lokala och regionala perspektiv och en plattform för dialog mellan offentlig sektor och civilsamhället. I år anordnas konferensen digitalt, under temat, digital dialog och samverkan.

Konferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samarbete med NOD. Programmet består bland annat av följande punkter:

  • Inledning av Lena Nyberg, generaldirektör MUCF och Jeanette Gustafsdotter, kulturminister.
  • Max Horttanainen presenterar samtalen i Partsgemensamt forum.
  • Presentation av MUCF:s årliga uppföljningsrapport av ideella föreningars villkor samt rapporten ”Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället”. Karl Karlsson, utredare och Elisabet Johansson, utvecklingsledare MUCF.

För mer information om konferensen, se här. Det går också att gå direkt till anmälan via denna länk.

 

Eventserie: Att stärka demokratin i en digital tid

Under maj 2022 arrangerar NOD i samarbete med Internetstiftelsen och en rad andra aktörer en serie föreläsningar och paneldiskussioner kring olika teman av särskild vikt för demokratin i en digital tid.

Serien består av tre event med teman som det demokratiska samtalet på sociala medier samt diskussioner om ansvar för innehåll, krav på reglering och plattformarnas moderering.

Samtliga event är kostnadsfria och sker digitalt. Vid utskicket av detta nyhetsbrev återstår två spännande seminarier:

För mer information om eventen, klicka på rubrikerna ovan.

Seminarietips: Att skapa hopp i orostider

Den 9 maj arrangerar Svenska kyrkan och Sveriges Kommuner och Regioner ett webbinarium om att skapa hopp i en tid när många behöver det som allra mest.

Under webbinariet behandlas frågor om hotet mot demokratin och hoppets betydelse i en orolig tid. För mer information om webbinariet, se här.