Lägesbild om civilsamhällets lärdomar från 2015

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nedan kan du läsa den andra lägesbilden från NOD, som fokuserar på civilsamhällets lärdomar från flyktingsituationen 2015. Lägesbilden tar också upp frågor som rör risken för trafficking av människor på flykt från Ukraina.

lägesbilder ukraina