Nyhetsbrev (juni)

I juni månads nyhetsbrev informeras bland annat om NOD:s medverkan under Almedalsveckan, ett rundabordssamtal med Arbetsförmedlingen och en ny kollega. 

NOD (1)

NOD i Almedalen

Idag åker NOD:s kansli till Almedalsveckan i Visby, där vi på torsdag den 29 juni kl. 15.00-15.40 arrangerar ett seminarium om demokratiskt deltagande och civilsamhällets demokratifrämjande insatser. De konkreta hinder som skapar avstånd mellan medborgare och valurnorna kommer diskuteras och några exempel på projekt med syfte att öka det demokratiska engagemanget kommer lyftas. 

Panelen består av:

Anna Nyqvist, Valmyndigheten

Tamar Khatchadourian, Run for Office

Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sverige 

Isabella Olsson, Läkarmissionen

Seminariet sänds även på MUCF:s youtubekanal.

NOD:s kanslichef Anders Lindell deltar också i två seminarier som arrangeras av MUCF respektive Fremia. MUCF:s seminarium handlar om statsbidrag och balansen mellan tillit och kontroll i uppföljningen av bidragen. Fremias seminarium fokuserar på civilsamhällets utmaningar det kommande året.

Läs mer om NOD:s medverkan i Almedalen här.

 

Rundabordssamtal med Arbetsförmedlingens projekt SamSTART

Den 30 maj arrangerade NOD på uppdrag av Arbetsförmedlingens projekt SamSTART ett rundabordssamtal med fokus på övergången mellan skola och arbete för unga med funktionsnedsättning. Samtalet var det första av tre som ska hållas under 2023 och 2024. Ett 20-tal aktörer från civilsamhället och det offentliga deltog i mötet och många förslag på vidare diskussionsområden uppkom.

Läs minnesanteckningarna från rundabordssamtalet här.

 

Ny kollega

Den 19 juni började Felicia Wartiainen sitt sommaranställning som junior utredare på NOD. Felicia har redan börjat arbeta med att sammanställa de samverkansformer som idag används på nationell nivå mellan myndigheter och civilsamhälle. Under sommaren kommer hon även arbeta med att samla in och analysera data inför en kartläggning av välfärdsbrottslighet och med att utveckla informationsbasen på NOD:s hemsida.

 

NOD:s kontor sommarstängt

Nu är högsommaren snart här och det är dags för NOD:s kansli att ta semester. Kontoret har därför stängt mellan 10 juli och 9 augusti. Därefter återkommer hela styrkan fylld av energi inför höstens många samråds- och dialogprocesser. Vid akuta frågor under sommaren kontakta kanslichef Anders Lindell på anders.lindell@nodsverige.se

 

Civilsamhällesarenan i Almedalen

NOD är under Almedalsveckan precis som förra året en del av Civilsamhällesarenen – en sammanslutning av ett stort antal civilsamhällesorganisationer som samordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Inom ramen för civilsamhällesarenan anordnas bland annat seminarier om barnfattigdom, långtidsarbetslöshet och civilsamhällets roll i kriser.

Alla seminarier som hålls på Civilsamhällesarenan går att se på MUCF:s youtubekanal. 

Seminarierna på torsdagen sänds här.

Seminarierna på fredagen sänds här.

Läs mer om Civilsamhällesarenan på MUCF:s hemsida.

#civsamarenan #civsam