”NOD möter” med EU-fokus

EU-politik sätter riktningen för såväl internationell som svensk politik. Det svenska civilsamhällets engagemang  i EU-frågor är därför mycket viktigt för att bidra till ett fortsatt demokratiskt EU, som är lyhört inför angelägna samhällsutmaningar. Men EU-processen kan upplevas snårig, vilket är anledningen till att NOD under oktober 2021 satsar på att kunskapsutjämna inom EU-frågor och förhoppningsvis bidra till sänkta trösklar till påverkansarbetet för civilsamhället.

Samtalsserien ”NOD möter” publicerar därför en webbaserad intervjuserie som på olika sätt ska hjälpa till att tillgängliggöra påverkansmöjligheterna och bidra till kunskapsutjämningen. 

Nedan finner du artiklarna som ingår i EU-serien.

EU-bild

”Genom att delta i EU:s lagstiftningsprocesser kan vi påverka lagar så att de möter behoven i civilsamhället”

Civilsamhällets närvaro i EU är på många sätt avgörande för ett mer demokratiskt och inkluderande Europa. Exemplen där rörelser och civilsamhällesaktörer gjort skillnad är många, bland annat inom frågor som rör funktionsrätt.

NOD möter Mia Ahlgren, ansvarig för internationella funktionsrättsfrågor på Funktionsrätt Sverige, som berättar om organisationens påverkansarbete i EU.  

”Civilsamhället är helt enkelt en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati, också på EU-nivå”

Sedan 1995 har Sverige varit medlemsstat i EU och fyller därmed en viktig roll när det kommer till att sätta riktningen för europeisk politik.

NOD möter Sveriges EU-minister, Hans Dahlgren, som berättar om varför civilsamhället är viktigt i formandet av politiken på EU-nivå.

”Det var så häftigt att känna att vi faktiskt gjort skillnad, och att vi gjort detta tillsammans över landsgränser”

Civilsamhällets närvaro i EU gör skillnad – på olika sätt och i olika format bidrar civilsamhällesaktörer till att påverka den politiska riktningen i sina sakfrågor. Ett exempel är medborgarinitiativet och kampanjen ”End the Cage Age”, där bland annat den svenska organisationen Djurskyddet Sverige deltagit. I juni 2021 nådde kampanjen stor framgång hos EU-kommissionen.

NOD möter Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige, som berättar mer om kampanjen och varför organisationens väljer att engagera sig på EU-nivå. 

”För att värna fri och oberoende media och självständiga rättsväsenden behövs det civila samhällets röst i EU”

Det svenska civilsamhället finns på olika sätt representerat i EU, bland annat genom Pensionärernas Riksförbund (PRO) som tillsammans med LSU, IOGT-NTO och Svenska kyrkan sitter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). 

NOD möter PRO:s EU-representant, Jan Andersson, som ger sitt perspektiv på varför det är viktigt för det svenska civilsamhället att arbeta nationsöverskridande med viktiga samhällsfrågor.

”I många EU-frågor är civilsamhället en nödvändig motvikt som värnar medborgarens välbefinnande över ökade företagsvinster.”

God och jämlik folkhälsa är en av många viktiga frågor som bevakas av civilsamhället i EU. En av de svenska organisationer som arbetar särskilt inom det området i EU är IOGT-NTO.  

NOD möter Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO, som berättar om organisationens arbete och det svenska civilsamhällets betydelse i EU:s folkhälsoarbete.

”Det är väldigt häftigt att vara en kugge i EU-maskineriet och göra ungas röster hörda genom EESK.”

Civilsamhällets engagemang i EU är av stor betydelse för den demokratiska utvecklingen på såväl ett internationellt som nationellt plan. En instans som möjliggör civilsamhällets inflytande i EU-politiken är Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

NOD möter Louise Grabo, representant för organisationen LSU i EESK, för att höra mer om varför hon engagerat sig i EU-politik och hur hon arbetar med att lyfta ungdomsrörelsens perspektiv.

”Ett EU-engagemang erbjuder möjligheten att vara en hävstång in i ett mer jämspelt samtal med beslutsfattare i Sverige.”

EU-politik påverkar i högsta grad svensk politik, vilket gör det svenska civilsamhället till en viktig aktör inom EU-frågor. Men att hitta rätt i EU-processen är inte alltid helt lätt.

NOD möter Ariane Rodert, civilsamhällesrepresentant i EU, som förklarar processen närmre samt lyfter vikten av civilsamhällets engagemang i EU:s påverkansapparat.