”NOD möter” med EU-fokus

EU-politik sätter riktningen för såväl internationell som svensk politik. Det svenska civilsamhällets engagemang  i EU-frågor är därför mycket viktigt för att bidra till ett fortsatt demokratiskt EU, som är lyhört inför angelägna samhällsutmaningar. Men EU-processen kan upplevas snårig, vilket är anledningen till att NOD under oktober 2021 satsar på att kunskapsutjämna inom EU-frågor och förhoppningsvis bidra till sänkta trösklar till påverkansarbetet för civilsamhället.

Samtalsserien ”NOD möter” publicerar därför en webbaserad intervjuserie som på olika sätt ska hjälpa till att tillgängliggöra påverkansmöjligheterna och bidra till kunskapsutjämningen. 

Nedan finner du artiklarna som ingår i EU-serien.

EU-bild