Lägesbilder om civilsamhället och kriget i Ukraina

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nedan finns samtliga lägesbilder samlade. 

lägesbilder ukraina