Lägesbilder om civilsamhället och kriget i Ukraina

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nedan finns samtliga lägesbilder samlade. 

lägesbilder ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina tog NOD fram fyra lägesbilder under våren 2022 för att lyfta civilsamhällets erfarenheter, perspektiv och behov. 

 • Civilsamhällets insatser för Ukraina – 4 april 2022
  Denna lägesbild ger en övergripande bild av de insatser och initiativ i civilsamhället som syftar till att möta den nya humanitära krisen.

  Läs mer här.

 • Civilsamhällets lärdomar från 2015 – 26 april 2022
  Denna lägesbild speglar civilsamhällets lärdomar från flyktingmottagandet 2015 och hur dessa kunnat appliceras på det flyktingmottagande som samhället ställts inför under 2022. Denna lägesbild behandlar också särskilt risken med att människor på flykt utsätts för trafficking och lyfte fram civilsamhällets synpunkter och insatser kopplat till detta.

  Läs mer här.

 • Barn på flykt – 20 maj 2022
  Denna lägesbild syftar till att titta närmare på situationen för barn på flykt och civilsamhällets insatser för denna grupp. Lägesbilden visar på exempel på verksamheter i vilka civilsamhällesorganisationer möter barn på flykt från Ukraina.

  Läs mer här.

 • Vissa särskilt utsatta grupper på flykt – 9 juni 2022
  Personer som har erfarenheter av diskriminering, eller tillhör grupper som riskerar att utsättas för diskriminering, är särskilt utsatta i flyktingsituationer. Denna lägesbild syftar till att lyfta situationen för några av dessa målgrupper.

  Läs mer här.

 

Vid frågor om lägesbilderna, kontakta NOD:s kansli