Lägesbild om barn på flykt från Ukraina

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nedan kan du läsa den tredje lägesbilden från NOD, som fokuserar på civilsamhällets insatser för barn på flykt från Ukraina.

lägesbilder ukraina