”Det var samverkan när det behövdes som mest och fungerade som bäst”

NOD:s kanslichef Karin Neuhaus reflekterar över ett intensivt år där de stora samhällsfrågorna som diskuterades redan innan pandemin fortsatt tar plats – samtidigt som de akuta utmaningarna för civilsamhället kvarstår.

Karin Neuhaus – foto Jannica Honey

Året börjar lida mot sitt slut. Att det blir en annorlunda ledighet över storhelgerna kan vi nog alla relatera till på olika sätt. Och vi står inför ett oförutsägbart 2021. Även det är ett faktum som nog förenar många av oss.

Både civilsamhället och det offentliga har arbetat mycket hårt under året. Vi har upplevt en historiskt stor påfrestning för hela vårt samhälle. Mitt i allt som har varit utmanande och svårt är jag glad och tacksam för att vi på NOD tidigt fick ett uppdrag av styrgruppen att ställa om vår verksamhet för att följa pandemins konsekvenser. Det uppdraget har givit oss en unik inblick i en omställning som nog saknar motstycke och vi har med detta fått möjlighet att på nära håll följa och skildra de stora förändringar som har skett.

Vi bestämde oss tidigt för att låta båda parters röster få ta plats och vi har genom serien NOD möter intervjuat många företrädare för organisationer så väl som myndigheter. Därtill tog vi fram veckovisa lägesbilder för att belysa olika sektorers unika utmaningar och förutsättningar. När jag nu bläddrar igenom serien och lägesbilderna från början till slut slås jag av hur tydligt den följer årets utveckling och de utmaningar som vi alla successivt ställdes inför.

I början låg fokus på snabba omställningsprocesser och behovet av att tänka kreativt för att fortsätta upprätthålla medlemsverksamhet och säkerställa demokratiska processer. Så småningom blev det tydligt var pandemin slog som hårdast i samhället. De redan utsatta blev än mer utsatta och isoleringen ledde till utmaningar på många plan. De ekonomiska svårigheterna och behovet av offentligt stöd visade sig allt mer tydligt efter sommaren och i utbrottet av den andra vågen märktes att många, trots en stor trötthet, var redo och visste hur verksamhet kunde upprätthållas trots en ökad smittspridning.

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” är möjligen en söndernött klyscha, men det är likväl en sann sådan! NOD har under detta år även varit en plats för dialog och samverkan, och det har känts mycket väredefullt att få bidra med våra resurser och vår komptens för att arrangera möten mellan parterna i aktuella och angelägna ämnen. Och även om det helt digitala formatet var nytt för oss så är engegemanget i frågorna från våra aktörer detsamma.

Just det var verkligen känslan efter ett sent Zoom-möte i slutet på november. Ute var det en mörk och regnig kväll. Men vid skärmen pågick ett samtal där regeringen mötte det unga civilsamhället för att samråda om klimatfrågan. Det var ett viktigt möte där en fantastisk generation unga vill och tänker göra sina röster hörda i en av vår tids största samhällsutmaningar. Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin inledningstalade och runt 20 deltagare från den unga klimatrörelsen diskuterade vilka frågor som de ville skulle prioriteras främst. Företrädare för regeringen reflekterade över ungdomarnas kloka inspel. Det var samverkan när det behövdes som mest och fungerade som bäst!

Frågor från innan pandemin blandas med de nya utmaningar vi ställts inför, och det vi vet säkert är att båda delar fortsatt kommer att ta plats under 2021. Vi behöver påminna oss om att även i fortsättningen uppmärksamma de långsiktiga ödesfrågorna, och samtidigt agera tillsammans inför utmaningarna här och nu. För trots allt som har hänt under det märkliga året 2020 har engagemanget aldrig falnat, och engagemang får oss verkligen att lyfta blicken och fylla på med energi trots svåra utmaningar.

Nu tar vi på NOD:s kansli lite ledigt över helgerna. Hoppas att även du får en stunds vila och tillfälle för eftertanke, just det kan behövas efter detta annorlunda och på alla sätt utmanande år.