Ny lägesbild om civilsamhällets brottsförebyggande arbete

NOD har släppt en ny lägesbild om brottsförebyggande arbete! 33 organisationer har delat med sig av sina erfarenheter av arbete som på ett eller annat sätt kan bidra till att förebygga brottslighet.

DSC00157 Mattis Ekestaf, författare till lägesbilden.