Ungdomsråd om klimatet 25 november

Idag anordnar Miljödepartementet och NOD ett ungdomsråd om klimatfrågor. ”Vi på NOD anordnar möten och samråd om aktuella samhällsfrågor. Att få vara värd för ett möte där det unga civilsamhället kommer till tals kring en av vår tids viktigaste frågor är angeläget, vi ser fram emot att sammanföra regeringen och civilsamhället”, kommenterar NOD:s kanslichef Karin Neuhaus.

Senare idag arrangerar Miljödepartementet och NOD ett ungdomsråd om klimatfrågor. Där samlas bland annat Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin och cirka tio organisationer inom den unga klimatrörelsen för att diskutera Sveriges arbete för klimatet.

Inför samrådet understryker Isabella Lövin vikten av att inhämta åsikter och synpunkter från det unga civilsamhället.
– En aktiv klimatpolitik handlar om solidaritet med kommande generationer. De som kommer efter oss ska ha en planet att leva på. Det vi gör här och nu är avgörande för nästa generations framtid. Det är självklart för regeringen att ta hänsyn till barn och ungas synpunkter i utformningen av politiken. Unga ska vara delaktiga i, och så långt som möjligt ha inflytande över, utformningen och genomförandet av insatser som berör dem, förklarar Lövin i ett pressmeddelande.

NOD:s kanslichef Karin Neuhaus kommer att medverka vid mötet och kommenterar till NOD:s webbplats:
– Vi på NOD anordnar möten och samråd om aktuella samhällsfrågor. Att få vara värd för ett möte där det unga civilsamhället kommer till tals kring en av vår tids viktigaste frågor är angeläget, vi ser fram emot att sammanföra regeringen och civilsamhället, kommenterar Neuhaus.