”Samverkan och dialog är essentiellt när det kommer till att lösa samhällsutmaningar, både i en krissituation och på lång sikt”

Nu går det att läsa NOD:s verksamhetsberättelse för 2020.

bild