”RFSU vore ingenting utan engagerade medlemmar”

För en dryg vecka sedan valdes Lina Fridén, mångårig medarbetare på NOD, till förbundsordförande för RFSU. I och med uppdraget avslutar hon sin tjänst på NOD. Vi har pratat med Fridén om åren som gått, hur framtiden ser ut och vilken roll det ideella engagemanget spelar för RFSU.

rfsu_lina_004 (1) Lina Fridén, förbundsordförande RFSU. Foto: Daniel Ivarsson.

Hej Lina och grattis till ditt nya uppdrag! Hur länge har du jobbat på NOD?  

– Tack! Jag började på överenskommelsen hösten 2015 och som sakkunnig inom civilsamhällesfrågor 2016. Därefter fortsatte jag som projektledare på NOD med särskilt fokus på den offentliga parten och på NOD:s skriftliga produkter. Det har varit väldigt roligt att få utveckla det arbetet, eftersom de skriftliga produkterna blivit ett sätt att formulera NOD:s roll i lösningen på samhällsutmaningar. Ett exempel är hur NOD under pandemin gjorde lägesbilder över pandemins effekter på civilsamhället. Det var ett sätt att synliggöra oss och visa att vi kan vara ett verktyg för både civilsamhället och det offentliga.  
 
Och samverkan kan ofta skapas med relativt små medel, säger Fridén. 
 
– Det viktigaste är mötet människor emellan och att man sätter rätt förväntningar inför en samverkansprocess.  

 Varför engagerar du dig i RFSU? 

– Jag blev medlem i RFSU för 10 år sen när jag förstod att saker jag tyckte var helt självklara, som aborträtten, började ifrågasättas. Sedan dess har jag varit vice ordförande för RFSU Stockholm under ett år, ordförande i två år och suttit i förbundsstyrelsen i två år. Jag lär mig väldigt mycket av att vara med i RFSU, både om sakfrågorna i sig men också om att engagera mig, eftersom det är en organisation som låtit mig prova nya tankar och idéer. 

Vilken roll spelar ideellt engagemang för politikområdet sexuell och reproduktiv hälsa? 

– En helt avgörande roll! RFSU vore ingenting utan engagerade medlemmar. I en värld där vi och det vi står för inte alltid har medvind behöver vi bärare för våra värderingar i skolan, i familjen och på andra platser i samhället.

Och man kan engagera sig på olika sätt, menar Fridén. Att bli medlem gör stor skillnad för att visa på att organisationen har många påhejare. Man kan också, vid sidan av mycket annat, gå med i ett aborträttsnätverk, i en medlemsgrupp, engagera sig inför Pride eller bli festival- eller skolinformatör.

Vilka frågor vill du att RFSU arbetar med under din ledning? 

– Jag ser det som att vi har en ödesfråga i och med det nya idéprogrammet som antogs på kongressen. Det förpliktigar oss att arbeta för sexuell och reproduktiv rättvisa. En sådan process kräver att vi tittar på de normer och strukturer som ligger till grund för att vissa inte har tillgång till vård, abort eller samtalsstöd. Jag ser verkligen fram emot att få ta mig an den kampen i min nya roll och arbeta för att RFSU ska bli en bättre organisation för fler.