PGF-skriften för 2023

Varje år sammanfattas alla möten inom ramen för Partsgemensamt forum (PGF) i en skrift. Nu är skriften för förra årets möten äntligen här! 

IMG_6499 PGF-skriften i vårskrud.