PGF om platsens betydelse

Vilken betydelse har den fysiska platsen för civilsamhällets förutsättningar att bedriva verksamhet? Det diskuterade företrädare för civilsamhället och regeringen under Partsgemensamt forum idag. 

IMG_5304 Deltgare i PGF. Martin Carlstedt, senior policyrådgivare på Svenska Kyrkan, håller i mikrofonen.