I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Forumet sammankallas och administreras av NOD. Forumet är dock självständigt och frikopplat från NOD:s verksamhet. Ansvariga parter för forumet är regeringen och civilsamhället.

Kommande möten (teman för årets möten utgår från de sex principerna)

04
Tisdag 04 okt

Tema: Öppenhet och insyn, samt Dialog

23
Onsdag 23 nov

Tema: Självständighet och oberoende, samt Långsiktighet

Årets organisationer

 • #jagärhär
 • Civos
 • Coompanion Sverige
 • Kompis Sverige
 • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
 • Malmö mot diskriminering
 • Mattecentrum
 • SIOS
 • Stiftelsen Friends
 • Storasyster
 • Svenska e-sportförbundet
 • Verdandi
 • X-CONS

I anslutning till varje PGF-träff anordnas för- eller eftermöten för civilsamhällesaktörer. Under mötet diskuteras bland annat det tema som PGF-träffen kommer att behandla.

Mötet är öppet för alla civilsamhällesorganisationer, oavsett övrigt deltagande i PGF. För mer information om för- eller eftermöten, kontakta Civos.

Årets presidium

Matilda Wärmark

Charly Wassberg Borbos

Kontakt för PGF

Mattis Ekestaf

Projektledare mattis.ekestaf@nodsverige.se 070-420 02 59

Mattis arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med ett särskilt ansvar för den offentliga parten. Mattis ansvarar även för administrationen av partsgemensamt forum PGF.

me