I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Forumet sammankallas och administreras av NOD.

Kommande möten

20
Onsdag 20 nov

Tema: Civilsamhällets nya former

Årets organisationer

 • CIVOS, 5 platser
 • Forum – idéburna organisationer med social inriktning, 1 plats
 • Funktionsrätt Sverige, 1 plats
 • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, 1 plats
 • Hela Sverige ska leva, 1 plats
 • Antirasistiska akademin, 1 plats
 • Giva Sverige, 1 plats
 • Sveriges föreningar, 1 plats
 • Coompanion, 1 plats
 • Svenska e-sportförbundet, 1 plats
 • Afrosvenskarnas riksförbund, 1 plats
 • Röda korsets ungdomsförbund, 1 plats
 • Kompis Sverige, 1 plats
 • Internationella kvinnoförbundet, 1 plats
 • Unga Klara, 1 plats
 • X-cons, 1 plats
 • IKFF Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, 1 plats

Civilsamhällets förmöten

I anslutning till varje PGF-träff anordnas förmöten för civilsamhällesaktörer. Under mötet diskuteras bland annat det tema som PGF-träffen kommer att behandla.

Förmötet är öppet för alla civilsamhällesorganisationer, oavsett övrigt deltagande i PGF. För mer information om förmöten, kontakta Civos.

Årets presidium

Agneta Rolfhamre

Katarina Höög

Om PGF

Inom ramen för PGF håller regeringen en återkommande dialog med 17 civilsamhällesorganisationer. Det är dialogen i sig som är syftet med forumet. Avsikten är att samtalen ska kunna bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer så att de kan:

 • Göra människor delaktiga
 • Agera röstbärare och opinionsbildande
 • Vara organisatörer av verksamheter och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen och välfärden.

Varje part – företrädarna för det civila samhället och regeringens representanter – bidrar ömsesidigt till dagordningen och med underlag till samtalen. Teman för årets träffar röstas fram vid ett konstituerade möte i början av det nya verksamhetsåret.

Summering av dialogerna

Varje år summeras samtalen i en årsskrift. De årliga sammanställningarna beskriver konkreta förslag på hur politiken kan vidareutvecklas för att förbättra det civila samhällets förutsättningar och villkor samt anger utmaningar på några viktiga områden. Tidigare års skrifter går att läsa nedan:

Kontakt för PGF

Mattis Ekestaf

Handläggare mattis.ekestaf@nodsverige.se 070-420 02 59

Mattis ansvarar för administrationen av Partsgemensamt forum.