I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Forumet sammankallas och administreras av NOD. Forumet är dock självständigt och frikopplat från NOD:s verksamhet. Ansvariga parter för forumet är regeringen och civilsamhället.

Kommande möten

23
Tisdag 23 nov

Tema: Civilsamhällets roll i samhällskriser

Årets organisationer

 • CIVOS
 • Coompanion Sverige
 • ForumCiv
 • Föreningen Jag är här
 • Giva Sverige
 • Ideell kulturallians
 • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
 • Malmö mot diskriminering
 • Mattecentrum
 • NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
 • Riksförbundet HjärtLung
 • Roma Institutet
 • SIOS
 • Stiftelsen Friends
 • Stiftelsen Läxhjälpen
 • Svenska e-sportförbundet
 • Sveriges buddhistiska gemenskap
 • Sveriges kristna råd
 • Sverok

I anslutning till varje PGF-träff anordnas för- eller eftermöten för civilsamhällesaktörer. Under mötet diskuteras bland annat det tema som PGF-träffen kommer att behandla.

Mötet är öppet för alla civilsamhällesorganisationer, oavsett övrigt deltagande i PGF. För mer information om för- eller eftermöten, kontakta Civos.

Årets presidium

Christine Cars-Ingels

Anna-Karin Adolfsson

Kontakt för PGF

Mattis Ekestaf

Projektledare mattis.ekestaf@nodsverige.se 070-420 02 59

NOD:s projektledare initierar och arrangerar verksamhet. Mattis är särskilt ansvarig för administrationen av Partsgemensamt forum.

mattis001