Årets organisationer

Årets presidium

Charly Wassberg Borbos

Kontakt för PGF

Mattis Ekestaf

Projektledare mattis.ekestaf@nodsverige.se 070-420 02 59

Mattis arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med särskilt ansvar för kunskapsspridning. Mattis ansvarar även för administrationen av partsgemensamt forum PGF.

NOD (3 av 13)