I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Forumet sammankallas och administreras av NOD. Forumet är dock självständigt och frikopplat från NOD:s verksamhet. Ansvariga parter för forumet är regeringen och civilsamhället.

Kommande möten

25
Tisdag 25 apr

Tema: Ökat deltagande i demokratin

23
Tisdag 23 maj

Tema: Extra konstituerande möte

Årets organisationer

 • CIVOS
 • Djurens Rätt
 • Hela Människan
 • Kompis Sverige
 • LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer
 • Läkarmissionen
 • Malmö Ideella
 • Malmö mot diskriminering
 • Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Pingst – fria församlingar i samverkan
 • PRO Global/Pensionärer utan gränser
 • Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
 • Scouterna
 • Sensus Studieförbund
 • SIOS
 • Skärgårdarnas Riksförbund
 • Svensk Live – Unga arrangörsnätverket
 • Svenska kyrkan
 • Sveriges hembygdsförbund
 • Verdandi
 • Värmlands Idéburna
 • X-CONS Riksförbund

I anslutning till varje PGF-träff anordnas för- eller eftermöten för civilsamhällesaktörer. Under mötet diskuteras bland annat det tema som PGF-träffen kommer att behandla.

Mötet är öppet för alla civilsamhällesorganisationer, oavsett övrigt deltagande i PGF. För mer information om för- eller eftermöten, kontakta Civos.

Årets presidium

Bojan Brstina

Eva Stenegård

Vice ordförande PGF eva.stenegard@regeringskansliet.se

Kontakt för PGF

Mattis Ekestaf

Projektledare mattis.ekestaf@nodsverige.se 070-420 02 59

Mattis arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med ett särskilt ansvar för den offentliga parten. Mattis ansvarar även för administrationen av partsgemensamt forum PGF.

me