Påminnelse: Nominera din organisation till Partsgemensamt forum 2021

Vill din organisation vara med i civilsamhällets dialog med regeringen? Sista dagen att nominera din organisation är den 20 september 2020. 

60713226_2401430409973795_6467026987385880576_o

Nu är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2021 (PGF), där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras. Länk till nomineringen hittar du här och sista dagen att nominera din organisation är 20 september 2020.

Vad är Partsgemensamt forum?

I Partsgemensamt forum deltar representanter från ca 20 organisationer och representanter från Regeringskansliet. NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) ansvarar för att sammankalla och administrera Partsgemensamt forum. Ett verksamhetsår löper från den 1 januari – 31 december och forumet träffas fem gånger per år där de diskuterar villkoren för det civila samhället. Det är Partsgemensamt forum som varje år bestämmer hur organiseringen och arbetsformerna i forumet ska se ut. Detta styrs av en arbetsordning. Här kan du läsa arbetsordningen för 2020.

Vad är förutsättningarna för att delta?

Dialogen inom ramen för Partsgemensamt forum syftar till att förbättra villkoren för civilsamhället, för att civilsamhällets organisationer bland annat ska kunna agera röstbärare och opinionsbildare, samt göra människor delaktiga. Den organisation som du nominerar ska ha intresse och kapacitet att diskutera frågor om civilsamhället som sträcker sig utöver den egna organisationens verksamhetsområde. Mötes- och arbetstiden för att delta i forumet beräknas till ca 50 timmar per organisation och år. Till detta tillkommer tid för förberedelser samt tid för att i samverkan med andra organisationer ta fram ett underlag inför ett av årets möten. Dialogmötena hålls i Stockholm.

Partsgemensamt Forum har för oss skapat en större närhet till andra civilsamhällesorganisationer och gett möjlighet till delaktighet i en bredd av frågor som rör civilsamhället. Dessutom ger forumet utrymme för samtal med regeringens representanter i civilsamhällesfrågor. Detta är viktigt för att vi ska vara relevanta för våra medlemmar.
– Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige

Partsgemensamt forum är en viktig plattform för dialog mellan regeringen och det civila samhället. Att mötas och diskutera olika frågor utifrån varandras erfarenheter och perspektiv är grundläggande för förståelse och viktigt för oss när vi utformar vår verksamhet.”
Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Olika typer av riksorganisationer, paraplyorganisationer, rikstäckande nätverk och stiftelser är alla välkomna att anmäla intresse för att vara med i Partsgemensamt forum 2021.