Med anledning av coronavirusets utbredning

NOD:s kanslichef Karin Neuhaus om coronaviruset: Samverkan och dialog behövs mer än någonsin.

unnamed

Samhällets samtliga delar står inför stora utmaningar. Detta gäller inte minst civilsamhället. Den 18 mars bjöd Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, in ett flertal civilsamhällesorganisationer för att få en bild av hur sektorn påverkas av virusutbrottet.

– Det är nödvändigt med en kraftsamling där båda parter hjälps åt och kompletterar varandra och vi hoppas att även NOD kommer att kunna fylla en viktig funktion både på kort och lång sikt, menar Karin Neuhaus, kanslichef på NOD.

Som en omedelbar åtgärd har NOD tidigare meddelat att vissa arrangemang kommer att ställas om till att istället bli digitala mötesplatser.