NOD:s åtgärder i spåren av coronaviruset

NOD följer utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.

Som en mötesplats för arrangemang mellan många olika aktörer följer NOD coronavirusets utbredning noggrant. Detta innebär att NOD alltid följer de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
– Vi arbetar för att så fort som möjligt kunna möjliggöra digitalt deltagande vid arrangemang och möten där det är möjligt, meddelar Karin Neuhaus, kanslichef NOD.

 

Texten kan komma att uppdateras.