NOD:s åtgärder i spåren av coronaviruset

NOD följer utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.

1Primär. NOD_logo

Som en mötesplats för arrangemang mellan många olika aktörer följer NOD coronavirusets utbredning noggrant. Detta innebär att NOD alltid följer de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
– Vi arbetar för att så fort som möjligt kunna möjliggöra digitalt deltagande vid arrangemang och möten där det är möjligt, meddelar Karin Neuhaus, kanslichef NOD.

 

Texten kan komma att uppdateras.