Konferensen om Europas framtid

Sedan början av oktober har ”NOD möter” fokuserat på EU-relaterade frågor. Inom ramen för detta har vi bland annat genomfört seminarier och intervjuer. Nu avslutas EU-fokuset med information om Konferensen om Europas framtid samt med konkreta tips och råd kring det som har uppkommit under våra seminarier om hur civilsamhället kan agera i förhållande till EU-organ.

cofoe-social_media-twitter8card-1200_676px-en

Konferensen om Europas framtid är en form av medborgardialog initierad av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (rådet) och Europeiska kommissionen.

Konferensen erbjuder en strukturerad plattform där EU-invånare kan säga sin mening och lyfta sina perspektiv och förväntningar på EU-politiken. Arrangemanget sker delvis genom ett flertal konferensevenemang och debatter, men för att underlätta allmänhetens deltagande finns även en interaktiv flerspråkig digital plattform. Genom den kan medborgare dela med sig av sina idéer och lämna in förslag online. Dessa kommer att samlas in, analyseras, övervakas och publiceras under hela konferensen.

De idéer som uttrycks under konferensen och dess evenemang tas om hand genom en återkopplingsmekanism som ska utmynna i konkreta rekommendationer till åtgärder från EU.

Konferensen startade i maj 2021 och förväntas pågå till april 2022, då en slutrapport ska levereras med gemensamma slutsatser som ska visa vägen framåt för Europa.

De ämnen som behandlas under konferensen är:

Här kan du läsa mer om konferensen och hur du kan delta.

Tips: Civilsamhället och EU

Inom ramen för ”NOD möter” med EU-fokus har en rad intervjuer och seminarier arrangerats under hösten. Under dessa formulerades flera konkreta tips från erfarna civilsamhällesaktörer och förtroendevalda om olika framgångsfaktorer för civilsamhällets inflytande i EU-processer. Dessa samlas nedan:

 • Hitta samarbeten med civilsamhällets organisationer i Bryssel. Samverkan med andra organisationer underlättar kommunikationen och skapar mer tyngd bakom synpunkter. De gemensamma perspektiven kan enklare lyftas in av offentliga aktörer i EU-sammanhang om fler organisationer samverkar.
 • Gå via paraplyorganisationer. Där det finns relevanta paraplyorganisationer med redan befintliga ingångar och kontakter i EU-institutioner finns det goda möjligheter att ta del av erfarenheter och kompetens den vägen.
 • Etablera kontakter och nätverk. Vilka handläggare på Regeringskansliet har kontakterna med EU på det område ni arbetar med? Vilka svenska EU-parlamentariker arbetar med området? Vilka andra intressenter är aktiva i det område man vill påverka? Detta är några av de frågor som kan vara bra att försöka besvara.
 • Bidra med synpunkter i öppna samråd. EU genomför en mängd öppna samråd där alla kan bidra med synpunkter. Det är ett bra sätt att ta fram ställningstaganden i den egna organisationen att utgå ifrån i påverkansarbetet.
 • Se och förstå att EU-politik också är svensk politik. Försök att omvärldsbevaka så att det går att komma med synpunkter och förslag redan när agendor sätts.
 • Följ nyhetsflöden. Håll din organisation uppdaterad via till exempel Europaportalen eller andra nyhetskällor. Detta hjälper organisationen att se vilka frågor som är uppe på agendan för tillfället.
 • Bevaka regeringens underlag till riksdagen för vilka frågor som kommer upp på rådsmöten. De kallas ”kommenterad dagordning” och ska tas upp i riksdagens EU-nämnd innan ministrar deltar på rådsmöten.
 • Er expertis efterfrågas. Det krävs ibland inte särskilt mycket för att kunna inkomma med synpunkter till till exempel EU-kommissionen eller EU-parlamentariker, vilka ofta efterfrågar expertis inte minst från civilsamhället. Se till att etablera kontakter och ta fram underlag i relevanta frågor så är möjligheten ofta större att få inflytande än man först tror.
 • Våga vara tydlig och sätt dig in i målgruppens ansvarsområden och mandat! Anpassa kommunikationen med till exempel EU-parlamentariker så att budskapet framgår tydligt. Var också gärna påläst så att kontakten baseras på vad politiker kan åstadkomma inom sina respektive områden och institutioner.
 • Var på plats vid möjlighet. Ett sätt att närma sig EU-frågorna är att på plats bekanta sig med både civilsamhällesaktörer i Bryssel och att besöka unionens institutioner.
 • Bygg arbetet steg för steg. Allt behöver inte göras på en gång. Har din organisation synpunkter på ett särskilt lagförslag? Börja med att formulera detta i ett mail till till exempel en EU-parlamentariker.