”Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna, samtidigt som vi kan utlova fler fördjupningar med andra teman i framtiden”

När samhället arbetar hårt för att sakta återgå till någon form av normalitet återstår de stora samhälleliga utmaningarna. Ekim Caglar, kommunikationsansvarig på NOD, reflekterar över en vår och sommar som har inneburit ett större hållbarhetsfokus.

ekim004

Det är svårt att inte känna hopp och optimism inför resten av året. Vaccinationsbilder fyller mina flöden på sociala medier och sommaren ger större möjligheter att träffa nära och kära, om än under fortsatt stor försiktighet och i enlighet med de restriktioner som fortfarande kommer att råda.

För NOD:s del har mycket av arbetet det senaste året som bekant handlat om det uppdrag som vi fick i april ifjol. Beslutet om uppdraget, som togs av regeringen och civilsamhällesparten, har inneburit ett nästan uteslutande pandemifokus i vårt arbete.

Vi har genomfört samråd och dialoger på temat, och inte minst tagit fram lägesbilder för att förmedla en samlad bild över behov som har uppstått i civilsamhället efter pandemiutbrottet. Nu är det dags för oss att se framåt.

På måndag kommer vi att lansera en annorlunda lägesbild, med fokus på hållbar omstart för både ideella och offentliga aktörer efter pandemin. Vi vågar lova spännande insikter som bygger på ett digert material. Det blir också en naturlig avslutning på det uppdrag vi fick vid pandemins utbrott.

Vi har nyligen informerat om att NOD i större utsträckning än tidigare kommer att ha ett tydligare Agenda 2030-fokus. Ni som är återkommande besökare på vår webbplats har sannolikt noterat att hållbarhetsfrågorna är i centrum, inte minst i vår intervjuserie NOD möter, som har en tydligare inriktning på Agenda 2030. Inriktningen kommer även att märkas i våra framtida samråd och dialoger.

Att arbeta med formerna för samverkan, där innehållet ständigt följer samhällsutvecklingen, innebär att NOD både följer den breda utvecklingen i samhället och arbetar med många olika typer av sakfrågor.

Det senare märks inte minst denna vecka. Först arrangerar NOD ett informationsmöte om den ungdomspolitiska skrivelsen (Skr 2020/21:105) tillsammans med Kulturdepartementet. Senare i veckan anordnar vi ett lanseringsevent för Sveriges frivilliga granskning till FN om genomförandet av Agenda 2030, tillsammans med Utrikesdepartementet och Miljödepartementet. Allt för att rätt information ska nå hundratals representanter från civilsamhället.

Pandemins effekter är för genomgripande för att inte beröras även i det fortsatta arbetet, men sedan en tid har vi åter kunnat lyfta perspektiven till att handla om de utmaningar som både fanns före covidutbrottet och som återstår att hantera när vi sakta återgår till någon sorts normalitet.

Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna, samtidigt som vi kan utlova fler fördjupningar med andra teman i framtiden. När vi stänger (det digitala) kansliet i juli är det med ett utfört uppdrag i ryggen och med blicken riktad mot nya utmaningar.