”Vi kommer att arbeta för att utröna vad en hållbar omstart innebär när vi lämnar pandemin bakom oss”

De 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 gäller allas framtid och spänner över många sakpolitiska områden. Nu kommer NOD:s verksamheter tydligare knyta an till agendan, med samråd och intervjuer på webbplatsen. Karin Neuhaus, kanslichef på NOD, svarar på frågor om en tydligare inriktning på hållbarhetsfrågor.

karinagenda2030