Lägesbild: Reformeringen av Arbetsförmedlingen – Civilsamhällets perspektiv

Civilsamhället har länge fyllt en viktig, inkluderande och integrerande funktion för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men hur har möjligheterna till att stötta dessa personer påverkats av den reformering av Arbetsförmedlingen som trädde i kraft år 2019? Den frågan ställde NOD till ett flertal civilsamhällesaktörer under hösten 2022. Resultatet sammanfattas i den här lägesbilden. 

AF (6912 × 3456 px) (2)