”För mig ligger kärnan i att vara en bred plattform för just dialog”

Anna Bergkvist är sedan i mitten av augusti interimchef på NOD:s kansli. Med en gedigen bakgrund i civilsamhället ser Bergkvist fram emot att leda kansliet under tiden en ny chef rekryteras.

AnnaB

I juni meddelades att Karin Neuhaus går vidare till Astma- och Allergiförbundet för att bli generalsekreterare för organisationen. Nu är det klart att Anna Bergkvist blir den som blir kanslichef – ett interimuppdrag som sträcker sig under tiden för rekryteringen av ny chef.

Anna Bergkvist är föreläsare, utbildare och HR-konsult med en bakgrund av både ideellt och professionellt engagemang i civilsamhället. Interimchefen kommer att arbeta cirka halvtid och ha det övergripande ansvaret för NOD:s verksamhet.

Kan du berätta om din bakgrund och hur du blev interimchef på NOD:s kansli?

– Jag driver sedan tio år Styrelsepost som är ett konsultföretag som jobbar med ideella sektorn – vi håller utbildningar för styrelser och valberedningar, leder årsmöten och andra möten samt tar längre interim- eller konsultuppdrag. I botten är jag personalvetare och har jobbat med HR på Sveriges Ingenjörer i flera år innan jag bestämde mig för att jobba heltid som egen.
– Mitt eget engagemang i civilsamhället just nu är som patientföreningsordförande men tidigare har jag varit engagerad politiskt, i elevrörelsen och i organisationer som arbetar med mångfald och hållbarhet på olika sätt. Ofta är det frågan om inflytande och delaktighet som varit mitt intresse och engagemang. När jag fick frågan blev jag oerhört hedrad och stolt – NOD har ett viktigt uppdrag och det är en ära att få leda verksamheten under tiden vi rekryterar ny chef.

Vilken roll tycker du att NOD spelar idag?

– NOD är en spännande organisation i både form och uppdrag. För mig ligger kärnan i att vara en bred plattform för just dialog – påverkansorganisationer finns det gott om men ibland bidrar samråd och dialog mer till lösningar på ideella sektorn och statens gemensamma utmaningar – och där är NOD värdefullt och unikt. NOD är också en viktig plattform för kunskapsinhämtning och spridning genom sina lägesbilder och andra rapporter. Det är få som kan ta så bred ansats som NOD kan.

Vad ser du fram emot mest med uppdraget?

– Jag ser fram emot att lära känna alla parter i NOD, alla förtroendevalda och så klart kansliet. Ska man få något vettigt uträttat är det ofta en mix av att lära känna organisationen organisatoriskt och människorna som verkar däri och runt omkring. Det känns också spännande att se hur formerna för dialog och samråd utvecklas efter pandemin – vilka former som fungerat bra under pandemin är här för att stanna och vilka nya fysiska former kommer skapas nu när vi äntligen får ses fysiskt igen.

Rekryteringsprocessen för en ny kansli- och verksamhetschef fortsätter under hösten.

(fotograf: Marie Lindgren)