”Jag är väldigt stolt och glad över den starka och tydliga struktur som NOD har blivit”

Karin Neuhaus skriver en sommarkrönika och ser tillbaka på en intensiv vår, som har överskuggats av Rysslands invasion av Ukraina men på andra sätt också har varit hoppingivande. Krönikan är också ett avslutande tack för sex år som kanslichef på NOD, då Neuhaus går vidare till en ny tjänst i augusti.

Karin_Neuhaus_NOD_4N4A1658_tryck_A5_mail

Tänk att den kom till sist! Våren då vi fick återvända. Till varandra och till kontoret, till fysiska möten och spontana samtal vid morgonkaffet. Det var verkligen efterlängtat. Men att säga att vi återvänt till arbetslivet så som vi kände det före pandemin skulle inte stämma, för tänk hur mycket vi har lärt oss ändå. Det är spännande att se hur mycket verksamhet som faktiskt går att ställa om digitalt även fortsatt och hur en blandning av det fysiska och digitala både kan främja arbetslust och ge en ökad möjlighet till flexibilitet.

För så vill jag ändå sammanfatta våren 2022 på NOD, vi har hittat nygamla former för vår verksamhet som visat sig fungera väldigt väl. Jag tänker framförallt på de samråd som vi har varit med och arrangerat under våren, på olika teman och med olika uppdragsgivare, men med det gemensamt att de alla har genomförts digitalt. Många civilsamhällesaktörer har lättare att komma till våra möten när de är digitala och vi har fått fin återkoppling på att formen passar bra för de frågor som samråden tar upp och berör. Det kommer vi fortsätta med!

Glädjen över en pandemi som klingade av byttes dock för oss alla ganska snabbt till oro och förfäran när Rysslands invasion av Ukraina inleddes i februari. För NOD:s del innebar det att strukturen återigen fick ställa om, så som vi gjort under pandemin, för att på bästa sätt finnas till hands i de utmaningar som båda parter ställdes inför då effekterna av kriget var ett faktum även i vår vardag.

Styrgruppen gav omgående kansliet i uppgift att spegla situationen i lägesbilder som beskrev civilsamhällets utmaningar så väl som förmåga att bidra. Återigen kan vi konstatera att civilsamhället är skickliga på att ställa om och mobilisera. Ett enormt engagemang har manifesterats under våren trots att många organisationer var ganska hårt drabbade som en effekt av pandemin.

Det har känts meningsfullt att få vara med och visa på all den kraft och kompetens som finns i sektorn och det har också varit tydligt att den partsgemensamma strukturen ger goda förutsättningar att snabbt identifiera både behov och resurser.

I höst när vi är tillbaka kommer fokus i NOD:s arbete fortsatt vara samråd och dialoger, men vi ser även att lägesbilderna är en viktig del av verksamheten som går att bredda till fler områden. Inte minst har det blivit tydligt under våren då vi arbetat fram två lägesbilder på temat skatt- och momsfrågor, ett arbete som skett på uppdrag av och i nära samarbete med civilsamhällesparten. Med de två lägesbilderna åker vi till Almedalsveckan för första gången på två år och ser fram emot att få presentera och fördjupa den frågan mer på plats där.

För egen del är det här inte bara en sommarkrönika utan även den sista jag skriver i min roll som kanslichef för NOD då jag i höst kommer gå vidare till nya äventyr, då i egenskap av generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet. Det har varit sex oerhört lärorika, roliga och utmanande år och jag är väldigt stolt och glad över den starka och tydliga struktur som NOD har blivit.

Jag vill verkligen rikta ett varmt tack till alla som jag har haft möjlighet att arbeta och samarbeta med under de här åren. Styrgruppen självklart, alla anslutna organisationer, Regeringskansliet och de myndigheter som har anlitat oss, men naturligtvis också mina oerhört kompetenta och kloka medarbetare på kansliet och vår följeforskare Malin Lindberg. Jag ser så mycket fram emot att få följa det fortsatta arbetet – om än lite på avstånd framöver.

Men riktigt än är det inte slut, jag arbetar min sista dag den 21 augusti och innan dess ska vi som sagt vara i Almedalen. Är du kanske också på plats? Vill du veta mer om NOD och hur vi kan hjälpa din organisation eller myndighet med samverkan i en specifik fråga? Tveka inte att höra av dig så ser vi till att ses! Och om inte annat så hoppas jag att vi stöter ihop även framöver i andra sammanhang.

Stort tack för förtroendet att få leda NOD de här åren. Njut av sommaren!