Kansli- och verksamhetschef för NOD

Är du en påhittig och trygg chef som letar efter nya utmaningar? Nu söker vi dig med ett brett samhällsintresse som förstår vikten av en ömsesidig och lärande samverkan mellan parterna.

nod-invigning019

NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, är ett unikt organ där vi möts för att tillsammans stärka dialog och samråd mellan parterna. All verksamhet syftar till att underlätta och erbjuda stöd för de båda parterna att samverka mer med varandra. Som kansli- och verksamhetschef jobbar du nära organets styrgrupp, bestående av fyra representanter från regeringskansliet och som mest sju från civilsamhället, de fattar beslut i konsensus för att båda parter ska styra verksamheten framåt tillsammans.

Vi söker någon som trivs med att leda kansliet och ansvara för det operativa arbetet. Vi tror att du har talang för att kunna företräda verksamheten utåt och med enkelhet kan bidra in i verksamhetens operativa arbete direkt när och där det behövs. Arbetet innehåller ofta förändrade förutsättningar och ett behov av både praktiska händer och nytänkande lösningar. Du är snabb men reflekterande och noga med förankring. Vi tror att du har en god pedagogisk förmåga som tillgängliggör verksamheten för fler och som kan styrka dess relevans för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling.

Vi tror att du har viss kännedom om NOD:s verksamhet sedan tidigare och att du väl känner till någon eller några delar av antingen de statliga myndigheterna eller anslutna civilsamhällesorganisationer. Vi förutsätter att du skapar dig en god kännedom om civilsamhällespolitiken i Sverige och de principer som råder mellan parterna.

Som kansli- och verksamhetschef för NOD är det viktigt med en tydlig förståelse och respekt för parternas organisering och olika särarter. Vi tror att du inom ramarna för NOD:s överenskommelse ser möjligheter och vågar prova nya grepp. Vi vet att du är lyhörd och stabilitetsskapande samtidigt som du utforskar och låter engagemang växa – både hos medarbetare och samarbetspartners.

***

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en struktur för samverkan. Den signerades av regeringen och civilsamhället februari 2018 och är en vidare utveckling av den överenskommelse som slöts 2008 inom det sociala området.

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden där regeringen verkar och arbetar med att facilitera möten för samverkan.

NOD är en resurs för metodutveckling och arrangerande av samråd om enskilda frågor, men finns också till för att administreralångsiktiga processer och dialoger, så som Partsgemensamt forum. NOD består av en styrgrupp och ett kansli, samt de organisationer som valt att ansluta till strukturen.

***

Profil- och kompetenskrav

 • Arbetsledning av anställda och/eller ideella medarbetare inom civilsamhället/ideell sektor/arbetsliv
 • Högskoleutbildning inom relevant område

Kunskap om

 • Goda kunskaper om svenskt civilsamhälle, samhällsliv och statsförvaltning
 • God förståelse för de krav som ställs i en politiskt styrd organisation

Erfarenhet av

 • Att arbeta i politisk styrd organisation med flera olika intressenter
 • Ett relevant nätverk för arbetet

Kompetenser och förmågor

 • Saklig och flexibel med förmåga att snabbt sätta sig in i nya områden
 • Gott omdöme och samarbetsförmåga
 • Leda en organisation med föränderliga förutsättningar
 • Gott kommunikativt ledarskap
 • Tillitsskapande ledare och möjliggörande chef
 • Initiativtagande och påhittig
 • Förankrande och tålmodig
 • Relationsskapande och nyfiken
 • Förmåga att prioritera och agera på nya förutsättningar
 • Ekonomiskt medveten

Särskilt meriterande

 • Tidigare dokumenterad utbildning i ledarskap
 • Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
 • Erfarenhet av ombudsmannaskap, förhandlingsarbete
 • Goda kunskaper om dialog och samråd mellan civilsamhälle och offentlig sektor
 • Kunskap om organisationsformer inom ideell sektor samt sakkunskap om villkor för civilsamhället och svensk civilsamhällespolitik
 • Kunskap om civilsamhälle och offentlig samverkan i EU och Europa
 • Erfarenhet av att jobba normkritiskt och utifrån ett postkolonialt perspektiv
 • Engagemang och tidigare uppdrag hos någon av de anslutna organisationerna i NOD, eller dess medlemsorganisationer, eller annan ideell verksamhet 

 

Anställningsform Tillsvidare, heltid (6 månaders provanställning)

Tillträde Snarast efter överenskommelse

Placering Stockholm, Stora Essingen

Ansökan senast tisdagen den 30 augusti

Individuell lönesättning. Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal. Vi eftersträvar en mångfald av perspektiv, förmågor och erfarenheter och ser därför gärna en bredd av sökanden.

Om du är intresserad av tjänsten

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas i första hand av NOD:s ordförande, Hannah Kroksson. Under sommaren nås hon på 0735-00 54 92, från början av augusti även på kroksson@lsu.se

Facklig kontakt är Mattis Ekestaf, mattis.ekestaf@nodsverige.se

Mer information om NOD:s verksamhet och uppdrag finns på www.nodsverige.se