Dokumentation från samråd om fritidskortet

Regeringen vill införa ett fritidskort för barn och unga för att öka tillgången till en meningsfull fritid. För att få civilsamhällets åsikter och tankar om utvecklingen av fritidskortet arrangerade NOD på uppdrag av E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten ett samråd i början av september. Nu finns dokumentationen från samrådet att läsa.

Samrådet arrangerades av NOD på uppdrag av E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten.