”Det har blivit särskilt tydligt att den offentliga sektorn och civilsamhället är två lika viktiga aktörer i Agenda 2030-arbetet”

Under hösten 2021 genomför NOD, tillsammans med Miljödepartementet, samrådsserien ”Det nationella genomförandet av Agenda 2030 i samverkan med det civila samhället”. Syftet är att i tre tematiska samråd fånga upp inspel från ett sextiotal nationella civilsamhällesaktörer. I en personlig krönika reflekterar Jeremija Isakovic, projektledare på NOD, över samrådsserien och dess möjlighet till att konkretisera Sveriges arbete med de globala målen. 

windowlight004