”Det är en självklarhet för oss att ställa oss bakom avsiktsförklaringen för en stark demokrati”

I avsiktsförklaringen Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati stipuleras civilsamhällets unika roll i demokratin. Ett trettiotal civilsamhällesaktörer deltog i framtagandet, däribland organisationen Djurens Rätt, som även var en av de första att underteckna skrivelsen.  

NOD möter Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, som berättar varför undertecknandet var ett naturligt beslut för organisationen. 

448156d6-7a49-4085-84c5-8439416b0083