”Det är en självklarhet för oss att ställa oss bakom avsiktsförklaringen för en stark demokrati”

I avsiktsförklaringen Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati stipuleras civilsamhällets unika roll i demokratin. Ett trettiotal civilsamhällesaktörer deltog i framtagandet, däribland organisationen Djurens Rätt, som även var en av de första att underteckna skrivelsen.  

NOD möter Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, som berättar varför undertecknandet var ett naturligt beslut för organisationen. 

448156d6-7a49-4085-84c5-8439416b0083

Djurens Rätt inledde sitt arbete för djurrättsfrågor i slutet av 1800-talet och är en av de äldsta folkrörelserna i Sverige. Erfarenheterna av att samla engagemang och se ett starkt civilsamhälle växa fram är därmed stora.  

Organisationen deltog i framtagandet av avsiktsförklaringen Ett starkt civilsamhället för en stark demokrati och bidrog med både historiska och framåtblickande perspektiv på civilsamhällets unika roll i demokratin. De var även en av de första organisationerna att underteckna slutprodukten; 

– Det är en självklarhet för oss att ställa oss bakom avsiktsförklaringen för en stark demokrati. Djurens Rätt har en lång historia av att möjliggöra engagemang genom demokratiska påverkansmetoder som gör verklig skillnad för djuren, konstaterar organisationens ordförande Camilla  

Vilket eller vilka är de viktigaste åtaganden för er som organisation?

– I avsiktsförklaringen lyfts särskilt fram civilsamhällets unika förmåga att stärka människors delaktighet i samhället. För Djurens Rätt är det viktigt att förvalta människors engagemang på ett konstruktivt sätt med låga trösklar in i organisationen och att möjliggöra flera engagemangsformer som passar olika människor.

– Djurens Rätts uppgift är att göra så stor skillnad som möjligt för de djur som är flest och har det sämst. Vi vet att det är lätt att bli arg och frustrerad när man ser vad djur utsätts för och då är det avgörande att det finns lättillgängliga och demokratiska påverkansmetoder som på riktigt gör skillnad. 

 Ni har funnits sedan 1882 och har därmed varit med om stora demokratiska omvälvningar i Sverige. Finns det någon särskild lärdom som organisationen tagit med sig från den resan, som du tycker är viktig att bära med sig in i det fortsatta arbetet för en stark demokrati? 

– En viktig lärdom är att förändring inte sker av sig själv. Det krävs engagemang och att man tillsammans driver på för att det ska bli bättre. Djuren kan inte föra sin egen talan, så då måste vi människor göra det åt dem, och att verka i en demokrati är en förutsättning för att det ska vara möjligt. Genom att sprida kunskap om djurens situation och bredda makthavares perspektiv säkerställer Djurens Rätt att både djurens röst och de människor som vill se en förändring får höras
. 

Vilka tycker du ska ta del av avsiktsförklaringen? 

– Så många som möjligt, en stark demokrati är något vi skapar tillsammans. Desto fler vi är desto större möjlighet att skapa förändring. 

 

Här kan du läsa mer om bakgrunden till avsiktsförklaringen.