”Det är en akut kris, men det är samtidigt nödvändigt att inte tappa bort grundläggande frågor så som demokratins tillstånd”

När civilsamhällesparten i NOD signerade Deklarationen för en stark demokrati var det en påminnelse om allt bra som görs för demokratin varje dag – och att mycket mer behöver göras. Jeremija Isakovic, verksamhetsutvecklare på NOD, skriver en krönika som bland annat behandlar NOD:s demokratifrukostar och det kommande arbetet med deklarationen.

windowlight004

Demokratin finns där varje dag och inte bara vart fjärde år när vi röstar. Varje år slås jag av hur viktig demokratin är, både i sig själv och som ett verktyg för att vi i något högre grad ska kunna påverka men även förutse vilket samhälle vi ska leva och verka i.

I maj signerade civilsamhällesparten i NOD Deklarationen för en stark demokrati som är framtagen av kommittén Demokratin 100 år. Planerna på att arrangera ett seminarium med en högtidlig signering fick vi lämna ganska snart. Det gjorde det ännu viktigare att arbeta med åtagandena:

  • att verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • att arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin samt
  • att bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Nästa år firar vi att demokratin i Sverige fyller hundra år. Hundra års praktiska erfarenheter kan omöjligen sammanfattas på ett år – och än mindre i en krönika. Men jag skulle ändå vilja lyfta några av de aspekter som civilsamhällesparten i NOD har kunnat lyfta fram via våra frukostseminarier under hösten, som vi har arrangerat som ett resultat av ovan nämnda åtaganden.

I september tog vi avstamp i det unga civilsamhällets möjligheter att verka i en tid då hat och hot tyvärr tystar många röster. Viktiga exempel på satsningar från Brottsoffermyndigheten och vittnesmål från LSU gav en klar och tydlig bild om att det demokratiska samtalet inte får tas för givet. I oktober lyfte vi in ett internationellt perspektiv, när Europarådets samverkan med det europeiska civilsamhället och det viktiga demokratiska bidraget från ideella krafter avhandlades.

Vid det senaste seminariet, i november, fick fyra civilsamhällesorganisationer presentera sina erfarenheter av den alltmer digitaliserade demokratin. Inom detta område finns det en rad framgångar, utmaningar och lärdomar för framtiden som uppkommit, som vi och deltagarna fick veta mer om.

Tre frukostseminarier på en höst – ett halvår närmare demokratins jubileumsår. Tre tillfällen för samtal och tre pusselbitar som bidrar till att demokratin inte tas för givet, var vår tanke.

Det är en akut kris, men samtidigt nödvändigt att inte tappa bort grundläggande frågor så som demokratins tillstånd. I arbetet framöver fortsätter vi med att utveckla civilsamhällspartens avsiktsförklaring knuten till demokratins nästkommande hundra år och det civila samhällets ansvar att förvalta, utveckla och vårda denna vår gemensamma demokratiska plattform.

Det är fantastiskt spännande att se denna kraft bidra till framtidens demokrati. Häng med på resan och håll dig gärna uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av kommande aktiviteter.