Civilsamhällets avsiktsförklaring överlämnad till kulturministern

Den 9 december högtidlighölls lanseringen av avsiktsförklaringen “Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati”. Under eventet lämnades avsiktsförklaringen över till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. 

ÖVerlämning avsiktsförklaringen