Välkommen till NOD:s nya hemsida

Nu har NOD en ny hemsida. Den gör samverkansformen enklare att förstå och lättare att komma i kontakt med.

Namnlös

Den nya hemsidan, som är utvecklad i samarbete med webbyrån Strollo & Co, ersätter den tillfälliga webbplats som NOD har använt sedan februari i år. Förutom att verksamheter som lärnätverk och Partsgemensamt forum förklaras tydligare så finns det också flera nya funktioner på hemsidan.

– Den nya hemsidan är ett lyft för NOD. Förutom att den är lättnavigerad är den även tydligare i hur NOD kan användas för att skapa bättre samverkan. Det görs genom både innehåll och funktion, två områden där den nya hemsidan har tagit nya steg, säger Ekim Caglar, kommunikationsansvarig på NOD.

En nyhet är bland annat att informationen kring hur man kan ansluta till NOD och hur man kan initiera lärnätverk har gjorts tydligare, vilket gör det enklare att komma i kontakt med kansliet.